Přeskočit na menu
 

Program Život ve středověku - Království DANAR

Naučně zábavný program Život ve středověku vznikl v roce 2004 s cílem systematicky seznamovat děti s  naší historií, upevňovat morální hodnoty, rozvíjet manuální zručnost, a celkově tak přispívat k rozvoji formující se mladé osobnosti.

Základním motivačním principem je velká hra zahrnující tvorbu fiktivní říše – Království DANAR s prvky středověké kultury. Každý, kdo se rozhodne zúčastnit našeho programu, vstoupí na práh tohoto království a nalézá zde zcela nové možnosti vlastní seberealizace - od práce v řemeslných dílnách, přes umění tance a šermu, po nabytí mnohých zkušeností a dovedností cenných nejen v království, ale zejména v reálném životě. Po splnění jednotlivých zkoušek, které si sám zvolí, se tak může z ppoutníka vlastní pílí vypracovat na nejvyšší posty v království.

Program probíhá v rámci víkendových pobytů v areálu základny Šelmberk v průběhu celého roku.

Program je určen zejména dětem a mládeži ve věku od 9 do 18 let, ale také starším se zájmem o historii, řemesla a práci s mládeží.

Zájemci se mohou přihlašovat na jednotlivé víkendy telefonicky nebo prostřednictvím internetu.

 

Základní prvky programu

Život v podhradí – řemeslné dílny

Hlavní náplní této části programu je práce v řemeslných dílnách. Mladí obyvatelé království se tu seznámí s technikami a výrobními postupy jednotlivých řemesel, s jejich historií a současností. Učí se zacházet s různorodým materiálem a nářadím. Důraz je kladen na vlastnoruční výrobu věcí, které lze prakticky využít při pobytu v království. Jde především o součásti historického oděvu (tašvice, měšec, opasek, klobouk, boty, rukavice…) a výbavu (příbor, pohár, štít, svícen, zbroj, láhev na vodu…). Tyto věci pak dotváří atmosféru středověkého života v království a samotná jejich výroba je výrazným motivačním a vzdělávacím prvkem.

Království svým obyvatelům nabízí několikero řemeslných dílen

 • kovářství
 • platnéřství
 • hrnčířství
 • tesařství
 • brašnářství a ševcovství
 • barvířství a malířství
 • předení a tkaní
 • zlatnictví
 • papírnictví
 • skriptorium - písařství

Každý obyvatel poctivě pracující ve vybrané dílně má možnost složit zkoušku před radou mistrů cechů a získat tím ceněný tovaryšský titul. Ten mu otvírá cestu ke stříbrným denárům raženým v království. Díky nim pak může obchodovat s ostatními řemeslníky, a obohatit se tak o mnoho věcí umožňujících mu postup v jednotlivých postech.

Rekonstrukce historických postupů - jak to bylo kdysi

V dílnách se účastníci seznamují s různorodým materiálem za použití soudobých pomůcek a nářadí, čímž získávají zkušenosti s jeho vlastnostmi a chováním. Po nabytí určitých znalostí mají možnost pokusit se v rámci programu o rekonstrukci některých historicky doložených výrobních postupů. V království proto není výjimkou pečení chleba a pálení hrnčiny ve vlastnoručně zhotovených pecích, nechybí ani tavení a odlévání kovu či péče o bylinnou zahradu dávající společně se včelami mnoho potřebných produktů pro královskou kuchyni a řemeslné dílny.

Život na hradě – královské kratochvíle

Tato část programu je zaměřena na poznávání způsobu života vyšší vrstvy obyvatel, dvorní etiky a ostatních zvyklostí. Je zejména zábavnou a akční složkou programu a výborně doplňuje jeho řemeslnou část. Je tou hlavní motivací a dává smysl veškeré řemeslné činnosti, protože to, co si obyvatelé království vyrobí, a všechno, co získají prostřednictvím dílen, zde mohou náležitě zúročit. Obyvatelé království si zde osvojí znalosti dobových tanců, šermu, zacházení s dobovými zbraněmi, zúčastňují se královského lovu, svátků Vítání jara apod. Formou her navozujících atmosféru středověké doby jsou vystavováni různým situacím, které musí společně řešit, a starat se tak o chod království.

Prostředí programu – království

Program je situován do prostředí Historicko řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk u Mladé Vožice. Součástí areálu je klasicistní budova lesního úřadu, která poskytuje zázemí pro ubytování a stravování účastníků. Venkovní prostory a okolí areálu jsou ideálním prostředím pro život v království a dodávají programu jedinečnou a nezapomenutelnou atmosféru.

Přínos pro účastníky

 • poznání důležitých prvků daného období naší historie
 • podpora týmové spolupráce – práce v kolektivu
 • pochopení a zvládnutí různorodých řemeslných technik a výrobních postupů

Účastníci jsou v rámci projektu přiměni začlenit se do života ve fiktivním zřízení a svou snahou pomáhat toto společenství dále rozvíjet, což je nemalou měrou připravuje k životu v reálné společnosti.

Program svými jednotlivými prvky kladně přispívá k rozvoji formující se mladé osobnosti.

Program a veřejnost

Program jako takový není uzavřen sám pro sebe, ale nabízí svým účastníkům možnost prezentovat své poznatky a nabyté dovednosti široké veřejnosti - formou účasti na historických akcích pro veřejnost, řemeslných soutěžích a výměnných zahraničních pobytech. Z tohoto důvodu disponuje království charakteristickými převoznými dílnami. Hlavním cílem těchto aktivit je prohlubovat znalosti a zkušenosti jednotlivých účastníků na poli práce s veřejností, a tak je připravovat pro budoucí odbornou lektorskou činnost.


 

Zpět na začátek stránky