Přeskočit na menu
 

Tovaryšské tituly

Práce v  řemeslných dílnách, které jsou nosným pilířem království, je nedílnou součástí života na  Danaru. Každý z  obyvatel a příchozích poutníků má nejen jedinečnou možnost v  královských dílnách pracovat a  učit se řemeslu, ale také po  složení zkoušek před Radou mistrů získat cenný tovaryšský titul. Ten mu umožňuje obchodovat s  ostatními řemeslníky, a tak je významnou cestou k  získání mnohých věcí potřebných k  životu v  království. K  získání titulu je zapotřebí splnit následující podmínky:

 

Tesař - truhlář - titul ovaryš cechu

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná základní druhy dřevin a pozná je v přírodě
 • 3) zná základní druhy dřeva a vhodnost jejich využití
 • 4) zná základní tesařské nástroje a jejich použití
 • 5) zná základní postup ostření nástrojů – sekera, pila, dláto
 • 6) zná postup a jednotlivé fáze opracování kmene na trám – rozdíl vysoká a nízká práce – bezpečnost
 • 7) zná postup vrtání, dlabání, čepování
 • 8) zná a popíše základní tesařské spoje
 • 9) zúčastní se min. 2 staveb konstrukcí v království

Vyrobí a předloží alespoň 5 z těchto věcí

 • 10) trám otesáním kmene min. 2m dlouhý a min. 10x10cm (práce s hlavatkou, širočinou)
 • 11) korýtko vydlabáním kmene (práce s teslicí)
 • 12) okapní žlab min. 2 m dlouhý (práce s teslicí)
 • 13) šindel min. 5 ks (práce s obřeznicí, pořízem a háčkem)
 • 14) lžíci
 • 14) pohár
 • 15) malou truhlu nebo stoličku
 • 16) stůl
 • 17) desku s použitím svlaků
 

Sedlář - brašnář ovaryš cechu

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná a popíše základní obecný pracovní postup zhotovení výrobku
 • 3) zná základní brašnářské a ševcovské nástroje a jejich použití
 • 4) zná jednotlivé části kůže a vhodnost jejich použití
 • 5) zná základní způsoby a druhy spojování kůže – materiál, stehy apod.
 • 6) zná základní způsoby zdobení kůže
 • 7) zná základní způsoby tvrzení kůže
 • 8) zná základní způsoby vydělávání kůže

Vyrobí a předloží alespoň 5 z těchto věcí

 • 9) tašvici
 • 10) koženou láhev na vodu
 • 11) měšec
 • 12) pokrývku hlavy- čapka, klobouk
 • 13) nátepníky
 • 14) pochvu na meč nebo dýku
 • 15) boty vysoké (podílí se na jejich výrobě)
 • 16) boty nízké (podílí se na jejich výrobě)
 • 17) rukavice
 

Kovář - titul ovaryš cechu

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná základní kovářské nástroje a jejich použití, rozmístění v kovárně
 • 3) zná základní druhy měchů a dovede popsat princip jejich fungování
 • 4) vysvětlí princip a účel kalení a popouštění
 • 5) zná základní kovářské technologie – osazování, pěchování, prodlužování, rozšiřování, prosekávání, probíjení, svařování, torzírování
 • 6) zná základní způsoby kovářského spojování materiálu
 • 7) zná způsoby zdobení výrobku
 • 8) zná základní způsoby povrchové úpravy výrobku

Vyrobí a předloží alespoň 5 z těchto věcí

 • 9) přezka na opasek
 • 10) plášťová spona
 • 11) min. 5 hrotů na šípy
 • 12) svícen malý
 • 13) příbor – vidlička, nůž
 • 14) lžíce
 • 14) nůž řemeslný
 • 15) pant
 • 16) kleště
 • 17) klika
 

Platnéř - zbrojíř - titul tovaryš cechu

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná základní typy přileb a období, kdy se používaly
 • 3) zná stručný historický vývoj zbroje
 • 4) zná a dovede popsat jednotlivé části zbroje
 • 5) dovede nakreslit střihy základních částí zbroje podle rozměrů těla
 • 6) zná základní platnéřské nástroje a jejich použití
 • 7) zná a popíše základní obecný pracovní postup zhotovení výrobku – fáze výroby
 • 8) vysvětlí princip a účel kalení a popouštění
 • 9) zná základní platnéřské technologie – střihání, vrtání, tvarování, vyhlazování, kanelování, obrubování, nýtování
 • 10) zná základní způsoby spojování materiálu
 • 11) zná základní způsoby povrchové úpravy a zdobení zbroje

Vyrobí a předloží alespoň 5 z těchto věcí

 • 12) pěstní štítek
 • 13) velký štít
 • 14) klobouk
 • 14) jinou přilbu kromě klobouku
 • 15) nákrčník
 • 16) ramena
 • 17) nátepníky
 • 18) rukavice
 • 19) kolena
 • 20) kyrys
 

Písař – titul královský písař

 • 1) zná historii a vývoj písařství a přednese o ní krátký referát v rámci písařských zkoušek
 • 2) zná historii a postup výroby pergamenu a papíru
 • 3) zná postup vzniku rukopisu
 • 4) zná jednotlivé nástroje a pomůcky potřebné k psaní rukopisu a jejich názvosloví
 • 5) zná různé postupy a suroviny pro výrobu inkoustu a alespoň jednou se účastní jeho výroby
 • 6) zná způsoby získání základních přírodních barviv pro výzdobu rukopisů – anorganická, organická
 • 7) ovládá několik druhů písma, 1 druh písma dokonale, a tím zvládne psát podle diktátu bez předlohy či jiné pomoci
 • 8) zná suroviny pro tvorbu iluminací a postup jejich výroby

Vytvoří a předloží

 • 9) vytvoří svou „písanku“ 1 druhu středověkého písma
 • 10) kopie dvou iluminovaných stránek vybraných historických rukopisů (předlohu předem odsouhlasí rada mistrů cechů nebo královský herold) – každá kopie musí obsahovat velkou barevnou iniciálku
 • 11) stránku A3 souvislého textu psaného vlastnoručně upraveným brkem
 • 12) lahvičku inkoustu vyrobenou dle dobových receptur
 • 13) 10 archů ručně vyrobeného papíru
 

Hrnčíř - titul tovaryš

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná historický postup získávání, zpracování a přípravy hlíny
 • 3) zná historický vývoj hrnčířského kruhu a jeho základní typy
 • 4) zná základní hrnčířské nástroje a jejich použití
 • 5) zná základní postupy a druhy vytváření nádob – mačkání, hádky, točení, forma
 • 6) zná a na svých výrobcích využije různé dobové techniky zdobení (škrabání, vyrývání, radýlková technika...)
 • 7) zná postup a různé typy glazování, včetně historických postupů, své výrobky vlastnoručně naglazuje
 • 8) zná postup výpalu keramiky a jeho různé způsoby, účastní se alespoň jednou dobového výpalu
 • 9) zvládne základy točení na kruhu, samostatné vycentrování

Vyrobí a předloží alespoň 5 z těchto věcí

 • 10)mačkanou olejovou (závěsnou) lampu
 • 11) svícen z „hádků“
 • 12) korbel s uchem točený na kruhu
 • 13) pohár točený na kruhu
 • 14) svícen točený na kruhu
 • 14) misku točenou na kruhu
 • 15) kahánek – olejovou lampu dle dobového vyobrazení
 • 16) trojnožku
 • 17) polní láhev
 

Zlatník - titul tovaryš

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná základní zlatnické nástroje a jejich použití
 • 3) zná základní zdobící techniky – rytí, cizelování, smaltování, filigrán
 • 4) zná způsoby patinování a barvení některých vybraných kovů
 • 5) zná způsoby spojování zlatnických kovů
 • 6) zná základní postup odlévání – zhotovení modelu, formy, vlastní odlití- materiály

Vyrobí a předloží alespoň 5 z těchto věcí

 • 7) prsten
 • 8) náušnice
 • 9) sponu do vlasů
 • 10) sponu k plášti
 • 11) opasek – celokovový nebo kožený se zlatnickým zdobením
 • 12) přezku k opasku
 • 13) korunku
 • 14) zdobení na oděv nebo část oděvu
 

Barvíř - malíř - titul tovaryš

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná jednotlivé zdroje a suroviny k přípravě barev – organické, anorganické
 • 3) zná druhy barvířských rostlin a jejich použití – barvící účinek
 • 4) zná technologické postupy přípravy jednotlivých barvících lázní – postup, přísady
 • 5) zná historické způsoby zdobení textilií a nábytku
 • 6) zná význam a symboliku jednotlivých barev a jejich použití v historii

Vyrobí a splní tyto úkoly

 • 7) vzorník obarveného textilního materiálu z min. 8 rostlin
 • 8) přírodně obarvenou část dobového oděvu
 • 9) přírodně obarvenou část oděvu nebo plátna min. 1x1m s historickým vzorem
 • 10) textilii min. 1x1m nebo dobový oděv zdobený pomocí gotické šablony
 • 11) ručně malovaný cechovní nebo klanový znak
 • 12) provede a účastní se zdobení nábytku pomocí gotické šablony
 • 13) provede a účastní se výzdoby zvolené místnosti pomocí gotické šablony a dalších motivů
 

Přadlena - tkadlec - titul tovaryš

 • 1) zná stručnou historii řemesla a přednese o ní krátký referát v rámci tovaryšských zkoušek
 • 2) zná jednotlivé náčiní a názvosloví potřebné pro zpracování a předení vlny a lnu
 • 3) zná technologický postup přípravy vlny a lnu a zúčastní se alespoň jednoho z nich
 • 4) zná ostatní druhy surovin vhodných k předení a tkaní
 • 5) zná postupy tkaní na karetkách, destičce, tkalcovském stavu
 • 6) zná funkci tkalcovského stavu a dovede pojmenovat jeho jednotlivé části
 • 7) zná postup přípravy a samotného tkaní na tkalcovském stavu
 • 8) zná základní druhy vazeb

Vyrobí a předloží alespoň 3 z těchto věcí

 • 9) 2 napředené cívky příze ze lnu nebo vlny
 • 10) 1 napředenou cívku na vřetenu
 • 11) pásek utkaný na karetkách
 

 

Zpět na začátek stránky