Přeskočit na menu
 

Vzdělávací programy pro mládež, školy a zájmové skupiny

V rámci historicko řemeslného vzdělávání mládeže nabízí o.s. Danar v současnosti  několik programů pro školy, jednotlivce nebo pro organizované skupiny mládeže.Programy probíhají v Historicko řemeslně vzdělávacím centru Šelmberk, jehož hlavní budova poskytuje zázemí pro ubytování a stravování účastníků. Slevy a výhodné podmínky pro pedagogický dozor. Domácí prostředí.

Fotografie z programů.
V současné době nabízíme následující tři programy:
 

Jeden den ve středověku

Pětihodinový program přibližující účastníkům jednotlivé prvky života ve středověku. Na vlastní kůži okusí strasti života v podhradí i slasti života na hradě. Program zahrnuje ukázku z vybraných řemesel (kovářství,hrnčířství, tesařství, předení, bylinářství) a středověké zábavy, které si mohou účastníci vyzkoušet. Všechny činnosti absolvují účastníci v dobovém odění. Program je koncipován jako soutěž jednotlivých skupin, do kterých jsou účastníci rozděleni. Skupinám se věnuje několik lektorů. Program je určen zejména žákům základních a středních škol. Program je ideálním doplňkem výuky žáků základních škol (zejména 7.třídy) i víceletých gymnázií (zejména sekundy), akceptuje metody moderního vyučování a lze jej zakomponovat do ŠVP základního i gymnaziálního vzdělávání. Účastníci programu rozvíjí nejen své individuální schopnosti jak manuální, tak rozumové, ale současně i komunikaci a spolupráci v kolektivu. Program se rovněž výrazně dotýká i problematiky environmentální výchovy.

 • Orientační cena programu: 360 Kč/1účastník, 200 Kč/pedagogický dozor
 • Maximální počet účastníků: 30 + pedagogický dozor
 • Při nižším počtu účastníků než 25 požadovaná cena programu: 9 000 Kč
 • Období: 2. polovina května,červen,červenec, srpen, září
 • Objednávky na tel.: 603520973 e-mail danar@seznam.cz

Dva dny ve středověku

Dvoudenní akční program přibližující účastníkům jednotlivé prvky života ve středověku. Program zahrnuje ubytování a stravování přímo v centru Šelmberk. Účastníci se stávají obyvateli fiktivního království a v průběhu jednotlivých zkoušek se snaží o jeho záchranu. Postupně získávají zkušenosti o středověkém životě na hradě i v podhradí. Program je koncipován jako soutěž jednotlivých skupin, do kterých jsou účastníci rozděleni. Všechny činnosti absolvují účastníci v dobovém odění. Program je ideálním doplňkem výuky žáků základních škol (zejména 7.třídy) i víceletých gymnázií (zejména sekundy), akceptuje metody moderního vyučování a lze jej zakomponovat do ŠVP základního i gymnaziálního vzdělávání. Účastníci programu rozvíjí nejen své individuální schopnosti jak manuální, tak rozumové, ale současně i komunikaci a spolupráci v kolektivu. Program se rovněž výrazně dotýká i problematiky environmentální výchovy. Program je zakončen velkou dobovou hostinou.

 • Orientační cena programu: 800 Kč/1účastník , 400 Kč/pedagogický dozor + zdarma 2 poukázky na závěrečnou hostinu
 • Cena zahrnuje program, ubytování, stravu včetně závěrečné hostiny.
 • Maximální počet účastníků: 30 + pedagogický dozor.
 • Při nižším počtu účastníků než 25 požadovaná cena programu: 20 000 Kč.
 • Období: 2. polovina května,červen, červenec, srpen, září
 • Objednávky na tel.: 603520973 e-mail danar@seznam.cz

Krátká exkurze řemeslného centra

Ukázky historických řemesel

Dvouhodinová exkurze Historicko řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk pro objednané skupiny spojená s výkladem. Exkurze zahrnuje návštěvu prostor zříceniny středověkého hradu Šelmberk, hlavní vyhlídkové věže, seznamuje s historií hradu a funkcemi jednotlivých částí hradu. V prostorách podhradí přibližuje práci kovářů, hrnčířů a pekařů spojenou s ukázkami volných replik hrnčířské a chlebové pece a interiéru středověké kovárny. Závěr exkurze pojednává o historii bylinářství v prostorách středověké klášterní bylinné zahrady. Skupině se věnuje jeden průvodce.

 • Orientační cena: 60 Kč/1 osoba
 • Období: duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
 • Objednávky na tel.: 603520973 e-mail danar@seznam.cz

Život ve středověku – království Danar

Pravidelné víkendové pobyty (1x měsíčně) s historicko řemeslně vzdělávací tematikou určené pro jednotlivé zájemce z řad dětí a mládeže. Program je dlouhodobě koncipován a předpokládá účast na více víkendových pobytech v průběhu roku. Termíny jednotlivých víkendů jsou avízovány s půlročním předstihem. Věk účastníků 9 – 18 let. Podrobnosti o programu.

 • Orientační cena pobytu: 400 Kč/1 účastník
 • Období: celoročně
 • Objednávky na tel.: 603520973 e-mail danar@seznam.cz

 

Zpět na začátek stránky