Přeskočit na menu
 

Danarské dílny

Danarské dílny jsou základem naší činnosti. Jejich prostřednictvím získávají děti řemeslné i výtvarné zkušenosti a učí se zacházet s různorodým materiálem. Důraz je kladen na vlastnoruční výrobu praktických věcí. Převládá snaha o pochopení techniky a zvládnutí základů řemesla. Výtvarná stránka je až druhotným prvkem.

Veškeré vyrobené věci napomáhají dětem dotvářet atmosféru středověkého života v našem království.

 

Samotné dílny Danaru se dají rozdělit do dvou kategorií

  • fiktivní - činnost probíhá v rámci víkendů na základně Šelmberk.
  • zděné - reálné - skutečné dílny vybavené pro konkrétní činnost. V prostorách k tomu určených probíhá výuka daného řemesla po celý rok.
 

 

Zpět na začátek stránky