Přeskočit na menu
 

Hrnčířská dílna

Narozdíl od většiny jiných výtvarných keramických dílen je cílem naší výuky, po zvládnutí základních postupů přípravy a zpracování hlíny, naučit mladé hrnčíře technikám ruční výroby nádob, a zejména pak výrobě nádob točením na hrnčířském kruhu. V souvislosti s výkladem historie řemesla poznávají hrnčíři také mnohé postupy zdobení a samotného výpalu vlastnoručně zhotovených nádob a předmětů. Ty bývají často inspirovány historickými předlohami, a skýtají tak pro mladé hrnčíře možnost použití v našem království.

Hrnčířská dílna funguje v současnosti dvěma způsoby

  • jako víkendová dílna na základně Šelmberk zaměřená vždy na určité téma
  • pravidelná dílna vždy ve středu od 15 do 17 hodin v hrnčírně Danaru v budově Finančního úřadu ve Voticích
 

Práce v dílně

 

Výrobky

 

Hrnčírna ve Voticích

 

Ukázky řemesla v historickém pojetí

 

 

Zpět na začátek stránky